ฟรี
  • โรงเรียนบ้านบางค้างคาว
    111 หมู่ที่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2

ผู้บริหาร

นางสาววิมาลา ทองหนู


ผู้อำนวยการ